Gemeente Oldebroek zoekt een

Voorzitter en leden Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Solliciteer
Solliciteer voor donderdag 9 december
  • HBO
  • Oldebroek

Vacature

Gemeente Oldebroek zoekt een voorzitter en leden voor de Adviescommissie Omgevingskwaliteit


In de gemeente Oldebroek worden de welstands- en monumentencommissie samengevoegd in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De commissie bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste vijf leden met kennis van monumentenzorg. De adviescommissie heeft de taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren op het gebied van welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen van een Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Daarnaast adviseert de commissie over het aanwijzen en veranderen van monumenten binnen de gemeente. De adviescommissie is onafhankelijk.

De gemeente zoekt hiervoor een voorzitter en twee commissieleden:

  • Voorzitter;
  • Commissielid Cultuurhistorie en Landschap;
  • Commissielid Bouw- en architectenhistorie en restauratiearchitectuur

Wat ga jij doen

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert in beginsel één keer per vier weken volgens een jaarlijks vast te stellen rooster. Tijdens deze vergaderingen adviseert de adviescommissie over bouwplannen.

  • Je adviseert bij vergunningsaanvragen voor het wijzigen van beschermde monumenten;
  • Je adviseert bij het aanwijzingen van beschermde monumenten;
  • Je adviseert bij andere aangelegenheden, die voor het uiterlijk aanzien en/of monumentale waarde van afzonderlijke gebouwen of bouwwerken van belang zijn of kunnen zijn, zoals stedenbouwkundige plannen en voorstellen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte en bestemmingsplannen;
  • Je komt tot een gezamenlijk schriftelijk advies in overleg met de leden van de monumentencommissie.

Wie zoeken wij

Een

Voorzitter die in staat is de vergadering effectief te leiden en op de hoogte is van het landelijk beleid en advieswerk inzake welstand, monumenten en de ruimtelijke omgeving. Iemand met ruime ervaring met de werkwijze binnen de lokale politiek en de daarbij horende bestuurlijke processen en die hierin makkelijk beweegt. Je beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau. Je hebt geen zakelijke- of werkrelatie met de gemeente Oldebroek, affiniteit met onze gemeente is natuurlijk wel een pré.

Commissieleden die vanuit een professionele achtergrond kennis hebben op één of meer van deze gebieden: Cultuurhistorie, Landschap, Bouw- en architectuurhistorie en restauratiearchitectuur. Kandidaten dienen kennis te hebben van de geschiedenis van de bouwkunst, de ontwikkelingen in de architectuur en de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Oldebroek, dan wel de bereidheid te hebben zich daarin te verdiepen. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die over kennis beschikken van meerdere van deze gebieden. Je beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau. Je bent in staat om in korte tijd een goed onderbouwde mening te geven. Verder ben je niet persoonlijk of professioneel betrokken bij de te beoordelen plannen en ben je gericht op samenwerken, verbinden en het met de aanvrager zoeken naar passende oplossingen. Door je uitstekende communicatieve vaardigheden kun je, waar nodig, partijen overtuigen.

Wat bieden wij

De benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. De zittingsperiode is voor maximaal vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Wij bieden je verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk aan voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De vergoeding bedraagt € 200,00 per dagdeel. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding.

Meer weten

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Harold Kuipers, secretaris van de Monumentencommissie via het telefoonnummer 0525-638200.

Solliciteren en dan

Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met 8 december 2021. De gesprekken vinden plaats op 14 december 2021.

Over gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek ligt op de Noord Veluwe en heeft ruim 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zes dorpskernen, elk met hun eigen identiteit en kenmerken. Wij zijn trots op onze betrokken gemeenschap, actief verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. Wil je meer weten over onze gemeente, kijk dan op www.oldebroek.nl of vind ons op onze socials!

Solliciteer

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O afdeling van Gemeente Oldebroek 0525 63 82 00.